Low Bed

LOW-BED ÜRÜN GRUBU
    • Low-bed ürün grubu ile taşımada sorun olmaz.
    • Yükseklik sınırı, yük kapasitesi, manevra kolaylığı, yükleme ve boşaltma gibi pek çok çözülmesi gereken sorunları gideren araç dizayn ve tasarım çeşitliliği
    • 3 dingilden 8 dingile, sabit ve uzayabilir tiplerden, hidrolik hareketli deve boynu bölgesine sahip araçlara, manevra kolaylığı sağlayacak yönlendirme sistemlerinden hidrolik kayar rampa
    • Standart; Taşınacak yükün ağırlığına göre 3, ve 4 dingilli olarak üretilebilmektedir.
    • Uzayabilir; 13 metreden 18 ve hatta 22 metreye kadar uzayabilir. Bu sayede fazladan uzun yüklerin taşınmasını (köprü kirişleri, direkler, beton kolonlar, çelik kafes konstrüksiyonlar) kolaylaştırır.